اگرچه در اکثر موارد، لغت ها از نظر نگارش در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی یکسان هستند اما در برخی موارد این لغات بصورت متفاوت نوشته می شوند. خوشبختانه اکثر لغت هایی که دارای نوع نگارش متفاوت هستند، از قاعده و قوانین خاصی و یکسانی استفاده می کنند. در زیر به برخی از این موارد می پردازیم:

1- re و er :

کلماتی که به شکل های بالا ختم می شوند در spelling british بصورت re نوشته می شوند و در آمریکایی به صورت er. مثلا:

آمریکن: Center – liter – theater

بریتیش: Centre – litre – theatre

2- our و or:

آمریکایی ها لغت هایی که با our ختم می شوند را بصورت ساده تر و به شکل or می نویسند:

آمریکن: Color – labor – neighbor

بریتیش: Colour – labour – neighbour

3- ize و ise:

آمریکایی: Apologize – organize – recognize

بریتیش: Apologise – organise – recognise

4- yse و yze:

آمریکایی: Analyze

بریتیش: Analyse

5- کلماتی که با L ختم می شوند:

آمریکایی: traveled – fueling

بریتیش: travelled – fuelling

6- ence و ense:

آمریکایی: Defense – license

بریتیش: Defence – licence

نکته: در بیشتر آزمون های زبان مانند IELTS ، PTE و TOEFL، به دلیل اینکه نوع آزمون یک آزمون بین المللی است، نحوه نگارش لغت ها به هر دو شکل صحیح خواهد بود اما معمولا باید تنها یک نوع از نگارش در کل بخش های مربوط به writing رعایت شود.

جولای 22, 2018
spelling آمریکایی و بریتیش

نگارش(spelling) لغت ها در انگلیسی بریتیش و آمریکن

اگرچه در اکثر موارد، لغت ها از نظر نگارش در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی یکسان هستند اما در برخی موارد این لغات بصورت متفاوت نوشته می شوند. خوشبختانه اکثر لغت هایی که دارای نوع نگارش متفاوت هستند، از قاعده و قوانین خاصی و یکسانی استفاده […]