افعال کمکی

معمولا بسیاری از زبان آموزانی که در سطوح مختلف زبان قرار دارند و قصد آشنایی بیشتر با زبان و یا آماده سازی جهت شرکت در آزمون هایی مانند IELTS، PTE و تافل را دارند با کاربرد این افعال در جمله با مشکل مواجه هستند. افعال کمکی افعالی هستند که قبل از فعل اصلی بکار برده می شوند و معنی و مفهوم جمله را دستخوش تغییر می کنند. این افعال به دو بخش تقسیم می شوند.

افعال کمکی اصلی:

Do (do, does, did). Have (have, has, had). Be(am, is, are, was, were, been, being)

افعال کمکی مدال:

Will (would), can (could), may (might), must, ought to, shall, should,

کاربرد افعال کمکی اصلی در جملات کامل، استمراری، سوالی، مجهول و … مشخص است مانند:

I was going to school.

I have seen him.

Do I know you?

 نکته: افعال کمکی اصلی می توانند نقش فعل اصلی در جمله را نیز داشته باشند اما هر موقع که بعد از آن ها یک فعل دیگر هم استفاده شود، به آن فعل کمکی می گوییم. مثلا در جمله زیر، نقش am فعل کمکی نیست:

I am a teacher.

نکته: افعال کمکی نه تنها s سوم شخص مفرد نمی گیرند بلکه مانع از گرفتن s سوم شخص مفرد برای فعل بعد از آن نیز می شوند. مثلا:

He should work (works) harder.

نکته: بعد از افعال کمکی، to استفاده نمی شود.

نکته: افعال کمکی بی قاعده هستند و ing نیز نمی گیرند.

گروه آموزشی رایز

www.rise.ir

 

سپتامبر 19, 2018
افعال کمکی

افعال کمکی و کاربرد آن در جمله

افعال کمکی معمولا بسیاری از زبان آموزانی که در سطوح مختلف زبان قرار دارند و قصد آشنایی بیشتر با زبان و یا آماده سازی جهت شرکت در آزمون هایی مانند IELTS، PTE و تافل را دارند با کاربرد این افعال در جمله با مشکل مواجه […]
مارس 9, 2017
صفات ing و ed

ساختار جملات انگلیسی در یک نگاه

ساختار جملات انگلیسی(tense) را در یک نگاه به همراه مثال می توانید در زیر مشاهده بفرمایید: Grammar- Tenses Simple present- حال ساده He goes to work.                                                                                        I do. Simple past – گذشته ساده He went to work.                                                                                        I did. Present continues – حال استمراری […]
ژوئن 14, 2016
صفات ing و ed

زمان گذشته ساده-simple past

گذشته ساده همانطور که از اسم گرامر مشخص هست در مورد گذشته توضیح می دهد البته گذشته ای که این شرایط را داشته باشد:  اتفاق یا عملی که در گذشته انجام و کامل شده یا تمام شده باشد ( معمولا زمان را هم بیان می […]
ژوئن 5, 2016
صفات ing و ed

حال استمراری- present continuous

ساختار زمان حال استمراری: برای استفاده از جمله های حال استمراری می توان آن ها را به شکل زیر بکار برد: ing+ افعال to be+ فاعل مثلا: I am buying a car. مفرد خبری I am buying. You are buying. She is buying. He is […]
اکتبر 27, 2015
کتاب گرامر

کتابهای گرامر: تفاوتها و شباهتها

کتاب گرامر خوب چه کتابی است؟ اگر از علاقه مندان یادگیری زبان انگلیسی بوده باشید (حتما هستید که الان دارید این مقاله را می خونید!) به احتمال زیاد سروکارتان به کتاب گرامر افتاده است. معلمان در هر مقطع و هر آموزشگاهی کتابی را معرفی می […]