دولت استرالیا توسط اداره مهاجرت این کشور، مشاغل مورد نیاز کشور استرالیا را در دو بخش مختلف ارائه می کند. لیست نیاز های بلند مدت و میان مدت کشور استرالیا (MLTSSL) و لیست نیازهای کوتاه مدت کشور استرالیا(STSOL). این دو لیست هر سال در ماه جولای به روز رسانی می شوند.

لازم به ذکر است که لیست مذکور به منظور دریافت قطعی ویزا نیست و هر کد شغلی شرایط جداگانه ای برای اخذ ویزاهای موقت یا دائم خواهند داشت.

 

دانلود لیست نیازهای بلند مدت و میان مدت کشور استرالیا

 

دانلود لیست نیازهای کوتاه مدت کشور استرالیا

ژانویه 13, 2020
دانلود لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

دانلود لیست مشاغل مورد نیاز کشور استرالیا

دولت استرالیا توسط اداره مهاجرت این کشور، مشاغل مورد نیاز کشور استرالیا را در دو بخش مختلف ارائه می کند. لیست نیاز های بلند مدت و میان مدت کشور استرالیا (MLTSSL) و لیست نیازهای کوتاه مدت کشور استرالیا(STSOL). این دو لیست هر سال در ماه […]