در زبان انگلیسی هر دو کلمه among و amongst به معنی در بین، در میان و وسط می دهند. جالی است بدانید که از نظر گرامر و نوع کاربرد این دو هیچ تفاوتی با هم ندارند و تنها نکته قابل تامل برای این لغات این است که آمریکایی ها کمتر از کلمه amongst استفاده می کنند و این کلمه در زبان انگلیسی بریتیش پرکاربرد تر است. هر چند بریتیش ها هم در مقایسه با کلمه among، کمتر از این لغت استفاده می کنند.

سپتامبر 23, 2018
تفاوت کلمات

تفاوت بین among و amongst

در زبان انگلیسی هر دو کلمه among و amongst به معنی در بین، در میان و وسط می دهند. جالی است بدانید که از نظر گرامر و نوع کاربرد این دو هیچ تفاوتی با هم ندارند و تنها نکته قابل تامل برای این لغات این […]