سه لغت phenomenon – phenomena – phenomenal در زبان انگلیسی می تواند زبان آموزان را در درک معنی و همچنین نحوه استفاده این لغات در جمله دچار مشکل سازد. تفاوت معنایی و گرامری این لغات بصورت زیر است:

phenomenon :

این لغت اسم است و معمولا بصورت مفرد بکار برده می شود. معنی و مفهوم این لغت “پدیده” است. به عنوان مثال:

An interesting phenomenon happens every year in this lake.

phenomena :

این لغت نیز اسم است و شکل جمع کلمه phenomenon محسوب می شود. به عنوان مثال:

There are many phenomena in nature.

phenomenal :

این لغت بر خلاف لغات بالا، یک صفت است و به معنی “فوق العاده” و “عالی” ترجمه می گردد.

It has a phenomenal feature.

 

فوریه 22, 2019
تفاوت کلمات انگلیسی

تفاوت لغات phenomenon – phenomena – phenomenal

سه لغت phenomenon – phenomena – phenomenal در زبان انگلیسی می تواند زبان آموزان را در درک معنی و همچنین نحوه استفاده این لغات در جمله دچار مشکل سازد. تفاوت معنایی و گرامری این لغات بصورت زیر است: phenomenon : این لغت اسم است و […]
ژوئن 23, 2017
تفاوت کلمات انگلیسی

تفاوت بین migrate، immigrate و emigrate

سه لغتی که از معانی و املا بسیار شبیه به همدیگر هستند و غالبا اشتباها به جای یکدیگر استفاده می شوند را بررسی خواهیم کرد لازم به ذکر است هر سه این لغات فعل بوده و معانی تقریبا یکسانی دارند: Emigrate: leaving for your current […]