قابل توجه زبان آموزانی که یک دوره آموزشی را با موفقیت به اتمام رساندند.

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، از آنجاییکه گروه آموزشی رایز همواره سعی در بهبود و ارتقاء برگزاری بهتر دوره های آموزشی را دارد، لطفا نظرات خود را پیرامون متد، منابع و مدرس خود در طول دوره بیان کنید.

 

نظرسنجی

فقط 8 دقیقه!

نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند هستند.

فرم نظر سنجی

 

Verification