این آزمون سطح مهارت شما را در استفاده از کلمات، نکات گرامری و اصطلاحات انگلیسی نشان می دهد.

لطفا به تمامی سوالات برطبق دستور العمل تا انتها پاسخ دهید. سوالات از ساده به مشکل طبقه بندی شده، تعداد کل سوالات 30 عدد و زمان پاسخگویی به سوالات 12 دقیقه می باشد.

سوالات آزمون از منبع سوالات تعیین سطح کمبریج استخراج شده.