افعال کمکی

معمولا بسیاری از زبان آموزانی که در سطوح مختلف زبان قرار دارند و قصد آشنایی بیشتر با زبان و یا آماده سازی جهت شرکت در آزمون هایی مانند IELTS، PTE و تافل را دارند با کاربرد این افعال در جمله با مشکل مواجه هستند. افعال کمکی افعالی هستند که قبل از فعل اصلی بکار برده می شوند و معنی و مفهوم جمله را دستخوش تغییر می کنند. این افعال به دو بخش تقسیم می شوند.

افعال کمکی اصلی:

Do (do, does, did). Have (have, has, had). Be(am, is, are, was, were, been, being)

افعال کمکی مدال:

Will (would), can (could), may (might), must, ought to, shall, should,

کاربرد افعال کمکی اصلی در جملات کامل، استمراری، سوالی، مجهول و … مشخص است مانند:

I was going to school.

I have seen him.

Do I know you?

 نکته: افعال کمکی اصلی می توانند نقش فعل اصلی در جمله را نیز داشته باشند اما هر موقع که بعد از آن ها یک فعل دیگر هم استفاده شود، به آن فعل کمکی می گوییم. مثلا در جمله زیر، نقش am فعل کمکی نیست:

I am a teacher.

نکته: افعال کمکی نه تنها s سوم شخص مفرد نمی گیرند بلکه مانع از گرفتن s سوم شخص مفرد برای فعل بعد از آن نیز می شوند. مثلا:

He should work (works) harder.

نکته: بعد از افعال کمکی، to استفاده نمی شود.

نکته: افعال کمکی بی قاعده هستند و ing نیز نمی گیرند.

گروه آموزشی رایز

www.rise.ir

 

سپتامبر 19, 2018
افعال کمکی

افعال کمکی و کاربرد آن در جمله

افعال کمکی معمولا بسیاری از زبان آموزانی که در سطوح مختلف زبان قرار دارند و قصد آشنایی بیشتر با زبان و یا آماده سازی جهت شرکت در آزمون هایی مانند IELTS، PTE و تافل را دارند با کاربرد این افعال در جمله با مشکل مواجه […]
می 7, 2018
زمان فعل در انگلیسی

learned یا learnt

یکی از افعالی که ممکن است بصورت بی قاعده بکار برده شود و برخی از زبان آموزان را دچار سردرگمی می کند، فعل learn است. شکل گذشته این فعل (simple past یا past participant) می تواند به دو شکل learned یا learnt بکار برده شود. […]
فوریه 5, 2018
جملات شرطی

جملات شرطی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، جملاتی که دارای کلمه if (اگر) هستند، جملات شرطی نامیده می شوند که در حالت کلی به چهار دسته طبقه بندی می شوند: شرطی نوع صفرم: ساختار جملات شرطی نوع صفرم به صورت زیر است و وقتی استفاده می شوند که امری […]
آگوست 28, 2017
تصحیح رایتینگ

نمونه رایتینگ تسک 2 ایلتس(writing task 2)

در زیر نمونه متن رایتینگ تسک 2 ایلتس که توسط یکی از زبان آموازان موسسه نگارش شده را بررسی می کنیم. Q: Some people believe that school children should not be given homework by their teachers, whereas others argue that homework plays an important role […]
ژوئن 23, 2017
تفاوت کلمات انگلیسی

تفاوت بین migrate، immigrate و emigrate

سه لغتی که از معانی و املا بسیار شبیه به همدیگر هستند و غالبا اشتباها به جای یکدیگر استفاده می شوند را بررسی خواهیم کرد لازم به ذکر است هر سه این لغات فعل بوده و معانی تقریبا یکسانی دارند: Emigrate: leaving for your current […]