تفاوت کلمات
تفاوت بین among و amongst
سپتامبر 23, 2018
تفاوت کلمات انگلیسی
تفاوت لغات phenomenon – phenomena – phenomenal
فوریه 22, 2019

کاربردهای حرف s در زبان انگلیسی

کاربرد s

اهمیت حرف s در زبان انگلیسی بویژه در بخش گرامر زبان بیشتر از سایر حروف است. از آنجاییکه بسیاری از زبان آموزان در درک مفاهیم و کاربردهای مختلف این حرف در قواعد دستوری با مشکل مواجه هستند، در این متن بصورت خلاصه به انواع و کاربردهای s می پردازیم.

  • S مالکیت:

زمانیکه بخواهیم مالکیت چیزی را به شخص و یا چیز دیگری نسبت دهیم از ‘s استفاده می کنیم. مثلا:

Ali‘s car.

The dog‘s voice was OK.

  • S جمع:

زمانیکه بخواهیم اسامی قابل شمارش را به صورت جمع بیان کنیم از این s استفاده می کنیم. مثلا:

Three cars were on the street.

نکته1: این قاعده تنها برای اسامی قابل شمارش کاربرد دارد و اسامی غیرقابل شمارش حالت جمع ندارند مثلا:

A lot of water (waters)

نکته2: برخی از اسامی قابل شمارش استثنا هستند و شکل جمع آنها و مفردشان یکسان است. مثلا:

I saw five fish (fishes) in the store.

نکته3: برخی از اسامی قابل شمارش استثنا هستند و شکل جمع آن کاملا متفاوت از مفرد آن است. مثلا:

جمع

مفرد

جمع

مفرد

mice

mouse

people

person

teeth

tooth

children

child

 

  • S مخفف کلمه is:

از حالت ‘s به عنوان مخفف کلمه is در جملات محاوره ای بسیار استفاده می کنیم. به عنوان مثال:

Ali’s (Ali is) a good student.

نکته: در هنگام نگارش جملات آکادمیک و رسمی، معمولا از شکل های مخفف بالا استفاده نمی کنیم.

  • S مخفف has:

در جملاتی که ساختار کامل استمراری دارند، به جای نوشتن کلمه has می توانیم از ‘s استفاده کنیم. مثلا:

He’s (He has) been doing this job for five years.

  •  S سوم شخص مفرد:

در مواقعی که فاعل جمله، سوم شخص مفرد باشد(He,She, Ali, It)، فعلی که در جمله بکار برده می شود، s می گیرد. مثلا:

Ali eats a lot of food.

He goes to school.

She feels happy.

گروه آموزشی رایز

www.rise.ir

دیدگاه ها بسته شده است