جملات شرطی
جملات شرطی در زبان انگلیسی
فوریه 5, 2018
زمان فعل در انگلیسی
learned یا learnt
می 7, 2018

شکل جمع کلمات شامل man

صفات ing و ed

همانطور که در مقالات قبلی نیز به آن اشاره شده، برخی از اسامی در زبان انگلیسی بصورت استثنا هستند و شکل جمع آن ها به همراه s نمی آید. یکی از این کلمات، man و کلماتی که از ان گرفته می شوند هستند.

1- شکل جمع man و woman بصورت men و women می آید.

2- کلماتی که در انتهای آن man وجود دارد نیز از قانون بالا تبعیت می کنند. مثلا postman…..postmen

3- کلمه human از این قانون تابعیت نمی کند. مثلا: some humans

4- در هنگامی که کلمه human نقش صفت را داشته باشد، دیگر s جمع نمی گیرد. مثلا:

all human races….all human beings

دیدگاه ها بسته شده است