تفاوت کلمات
تفاوت کلمات personal و private
مارس 8, 2017
تصحیح رایتینگ
نمونه رایتینگ تصحیح شده ایلتس
مارس 14, 2017

ساختار جملات انگلیسی در یک نگاه

صفات ing و ed

ساختار جملات انگلیسی(tense) را در یک نگاه به همراه مثال می توانید در زیر مشاهده بفرمایید:

Grammar- Tenses

 • Simple present- حال ساده

He goes to work.                                                                                        I do.

 • Simple past – گذشته ساده

He went to work.                                                                                        I did.

 • Present continues – حال استمراری

He is going to work.                                                                                              I am doing.

 • Past continues – گذشته استمراری

He was going to work.                                                                               I was doing.

 • Present perfect – حال کامل

He has gone to work.                                                                                 I have done.

 • Past perfect – گذشته کامل (ماضی بعید)

He had gone to work.                                                                                I had done.

 • Present perfect continues – حال کامل استمراری

He has been going to work.                                                                                   I have been doing.

 • Past perfect continues – گذشته کامل استمراری

He had been going to work.                                                                                  I had been doing.

 • Simple future – آینده ساده

He will go to work.                                                                                                I will do.

 • Future continues – آینده استمراری

He will be going to work.                                                                           I will be doing.

 • Future perfect – آینده کامل

He will have gone to work.                                                                                    I will have done.

 • Future perfect continues – آینده کامل استمراری

He will have been going to work.                                                              I will have been doing.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *