گروه آموزشی رایز در سال های گذشته افتخار همکاری و خدمت رسانی به بیش از 3000 فراگیر زبان در سطوح متفاوت و در شهرهای مختلف را دارا می باشد که اسامی برخی از این عزیزان در زیر قابل مشاهده می باشند:

نکته: اسامی از نرم افزار آموزشگاه استخراج شده و جهت حفظ حریم شخصی، برخی اطلاعات شخصی بصورت ناخوانا در آمده است.

students-p23 students-p22 students-p24 students-p25 students-p26 students-p21 students-p20 students-p19 students-p18 students-p17 students-p12 students-p13 students-p14 students-p15 students-p16 students-p7 students-p8 students-p9 students-p10 students-p11 students-p6 students-p5 students-p4 students-p3 students-p2

تجربه موفق یادگیری در زبان

آزمون تعیین سطح و مشاوره رایگان

 

کلیک کنید